Jambo - Boney M Songtext


Jambo, Jambo Bwana - Jambo, Jambo Bwana, Hakuna Matata.

Jambo, Jambo Bwana - have a good time, enjoy the samba.
Jambo, Jambo Bwana - you are welcome, Hakuna Matata.
Jambo, Jambo Bwana - have a good time, enjoy the samba.
Jambo, Jambo Bwana - take it easy, Hakuna Matata.

Can you hear the drum beat? Hakuna Matata.
Can you hear the singing? Hakuna Matata.
Can you see the dancing? Hakuna Matata.
If you want romancing. Hakuna Matata.

Jambo, Jambo Bwana - Jambo, Jambo Bwana, Hakuna Matata.

Jambo, Jambo Bwana - have a good time, enjoy the samba.
The scent of the sweet chacaranda, it's Nirwana, Hakuna
Matata.
Jambo, Jambo Bwana - have a good time, enjoy the samba.
Jambo, Jambo Bwana - take it easy, Hakuna Matata.

Can you hear the drum beat? Hakuna Matata.
Can you hear the singing? Hakuna Matata.
See them dancin.g Hakuna Matata. And Romancing. Hakuna
Matata.

Jambo, Jambo Bwana - Jambo, Jambo Bwana, Hakuna Matata.
Jambo, Jambo Bwana - have a good time, enjoy the samba.
Jambo, Jambo Bwana - take it easy, Hakuna Matata.
Jambo, Jambo Bwana - have a good time, enjoy the samba...

Jambo - Boney M übersetzung Deutsch


Jambo, Jambo Bwana - Jambo, Jambo Bwana, Hakuna Matata.

Jambo, Jambo Bwana - haben eine gute Zeit, die Samba zu genießen.
Jambo, Jambo Bwana - Sie sind willkommen, Hakuna Matata.
Jambo, Jambo Bwana - haben eine gute Zeit, die Samba zu genießen.
Jambo, Jambo Bwana - ganz ruhig, Hakuna Matata.

Hört ihr die Trommel schlagen? Hakuna Matata.
Kannst du das singen hören? Hakuna Matata.
Kannst du das tanzen sehen? Hakuna Matata.
Wenn Sie romancing möchten. Hakuna Matata.

Jambo, Jambo Bwana - Jambo, Jambo Bwana, Hakuna Matata.

Jambo, Jambo Bwana - haben eine gute Zeit, die Samba zu genießen.
Der Duft der süßen Chacaranda, es ist Nirwana, Hakuna
Matata.
Jambo, Jambo Bwana - haben eine gute Zeit, die Samba zu genießen.
Jambo, Jambo Bwana - ganz ruhig, Hakuna Matata.

Hört ihr die Trommel schlagen? Hakuna Matata.
Kannst du das singen hören? Hakuna Matata.
Sehen sie dancin.g Hakuna Matata. Und Romancing. Hakuna
Matata.

Jambo, Jambo Bwana - Jambo, Jambo Bwana, Hakuna Matata.
Jambo, Jambo Bwana - haben eine gute Zeit, die Samba zu genießen.
Jambo, Jambo Bwana - ganz ruhig, Hakuna Matata.
Jambo, Jambo Bwana - haben eine gute Zeit, die Samba zu genießen...